Andlig Utveckling

Vårt chakrasystem

Ordet Chakra kommer från sanskrit - indiernas klassiska fornspråk - och betyder "hjul som snurrar".

I människokroppen finns flera energifält som hjälper till att upprätthålla fysisk, mental och andlig balans. Man kan likna det vid att vi har 7 energihjul utplacerade i kroppen.

Energihjulen är åtskilda, men påverkar och kompletterar ändå varandra. Det är inte ovanligt att dessa hjul ibland snurrar i otakt. Känslan vi då upplever är att vara i obalans.

Rent anatomiskt kan man inte påträffa de 7 chakrana. I den fysiska kroppen har vi ett antal olika system (som exempel det endokrina systemet och det autonoma nervsystemet). De 7 chakrana är metafysiskt sammankopplade med dessa system. Placeringen av de 7 chakrana överensstämmer på ett ungefär med placeringen av körtlarna i det endokrina systemet. Vart och ett av de 7 chakrana associeras med olika funktioner, samt att de motsvarar en färg och ett av våra sinnen. Varje chakra står även i kontakt med en av aurans 7 nivåer.

Vill du beställa en chakraläsning?

Med hjälp av ditt födelsedata, samt ett fotografi av dig, läser jag av dina 7 chakran. Jag tittar på hur dessa energihjul fungerar - enskilt och tillsammans - var de är i balans respektive obalans, samt ger personliga tips och råd om hur du själv kan påverka din inre balans. Här ingår även en utförlig beskrivning av de kristaller, färger, blomsterdroppar, eteriska oljor och örter du kan ha nytta av.

 

Kontakta Månstråle för mer information.

 

Tjänster - Vägledning

Copyright © 2003 - 2021 Månstråle Andligutveckling | E-post: info@andligutveckling.net

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.