Andlig Utveckling

När vi sover har vi möjlighet att förflytta oss till en parallell värld som skapades då vi var mycket små. Som barn är det väldigt svårt att kunna se en djupare mening i vad drömmarna vill förmedla. Drömmar kan gestalta sig både skrämmande och svårbegripliga. Det är i drömmarna vi utför de mest otänkbara uppdragen, besöker platser vi aldrig tidigare varit på, stöter ihop med människor och djur, samt möter groteska varelser som inte är av denna värld.

Många är de gånger vi vaknat och haft en stark känsla av att drömmen ville säga något. Och många gånger återkommer drömmar, beroende på var vi befinner oss i livet.

Undanträngda känslor och händelser som vi inte tagit tag i och arbetat färdigt med tenderar att följa oss i våra drömmar. Faktum är att när vi sover genomgår vår hjärna ett intensivt jobb av bearbetning och återhämtning. Men det är inte alltid så lätt att tyda drömmarnas tecken.

 

Har du en dröm som du vill få hjälp med att tyda?

Berätta för mig om din dröm, gärna så utförligt som möjligt. Är det första gången du drömt drömmen, eller återkommer den? Hur påverkar drömmen dig? Jag tittar på vad drömmen vill säga dig, samt själva kärnan - vad drömmen bottnar i, och hur du kan dra nytta av drömmen.

 

Kontakta Månstråle för mer information.

 

Tjänster - Vägledning

Copyright © 2003 - 2021 Månstråle Andligutveckling | E-post: info@andligutveckling.net

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.