Andlig Utveckling

Eterisk Kristallhealing är en kraftfull healingform där kristallernas energier överförs till klienten och har förmåga att låsa upp blockeringar. Kristallerna kan hjälpa till på flera plan - fysiskt, psykiskt och andligt. Det kan handla om läkning vid fysiska åkommor, sömnsvårigheter, rädslor och dåligt självförtroende, olika typer av beroenden, samt höja sin andliga nivå.


Är du intresserad av en Eterisk Kristallhealing behandling på distans?

 

 

Kontakta Månstråle för mer information.

 

Tjänster - Distanshealing

Copyright © 2003 - 2021 Månstråle Andligutveckling | E-post: info@andligutveckling.net

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.