Andlig Utveckling

Årshjulet är det hjul som rör sig i takt med våra årstider. När vi lever i rytm med årshjulet får vi möjlighet att känna in de små skiftningarna och bejaka dessa inom oss själva, allt från den första lilla gnistan till den nödvändiga eftertanken.

I min roll som Freja NaturPrästinna har jag fått förtroendet av Gudinnan att ta fram åtta kraftfulla blandningar från växtriket, där varje blandning representerar sin period i årshjulet och lyfts fram av den Gudinneenergi som är framträdande för just den perioden. Jag arbetar mycket nära våra nordiska Gudinnor och har därför valt att lyfta fram det nordiska Gudinnearvet i mina blandningar.

Månstråles Gudinnedroppar framställs i MånTemplet under heligt ceremoniarbete i balans mellan Solen och Månens kraft.

Dropparna kan användas som energihöjare alternativt vid meditation, ceremonier, själsresor eller där du själv känner att du behöver stärka dig i din kraft och inre balans.

Om du vill vara säker på att få en flaska under aktuell Gudinneperiod behöver du göra en förhandsbokning.

Förhandsbokning krävs även vid beställning av den kompletta serien med åtta flaskor.

 

 


 

Transformationen
Samhain 31 oktober

Hels droppar ger stärkande energier vid all typ av förändring,
pånyttfödelse och konfrontation med våra skuggsidor.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

Vilan
Yule 21 december

Skades droppar lyfter energier av stillhet,
jordande och kontemplation.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

Gnistan
Imbolc 2 februari

Sagas droppar är mycket gynnsamma att använda vid healing.
Skänker hopp och inspiration.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

Löftet
Ostara 21 mars

Iduns droppar lyfter fram ny fräsch energi.
Stödjer all form av nystart och planering.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

Glöden
Beltane 1 maj

Frejas droppar skänker passionerad kärlek,
kraft och fruktbarhet.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

Ljuset
Litha 21 juni

Sunnas droppar framhäver energier av balans,
harmoni och kreativ skaparglöd.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

Överflödet
Lammas 1 augusti

Friggas droppar skänker omvårdande energier,
generositet och rikedom.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

Skörden
Mabon 21 september

Rans droppar skänker medkänsla, kontakt med vårt
själsliga djup och inre reflektion.

30 ml - 149 kronor
Fraktkostnad tillkommer

 


 

 

Vill Du beställa?

 

Kontakta Månstråle för mer information.

 

Tjänster - Naturprodukter

Copyright © 2003 - 2019 Månstråle Andligutveckling | E-post: info@andligutveckling.net

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.