Andlig Utveckling

Månens faser

Att Månen påverkar oss människor både rent psykiskt och fysiskt är sedan länge ett välkänt faktum. Sen årtusenden tillbaka betraktas Månen som känslornas himmelska härskarinna. Månens starkaste egenskaper är intuition, ödmjukhet och inlevelseförmåga. Denna magiska himlakropp är en stark symbol för vårt känslomässiga jag och är därför grunden till vårt andliga sinne. Den representerar också vår förflutna tid och vårt minne. Allt som har med mystik och det övernaturliga symboliseras av Månen. Omloppstiden för Månen i zodiaken är ungefär 28 dygn vilket man kan jämföra med kvinnans menstruationscykel, varför också Månen är förknippad med fruktsamhet och fortplantning.

 

Tilltagande Måne

Att övervinna svårigheter bistår den tilltagande Månen med. Under den här perioden är kroppens självläkande krafter särskilt starka. Ska man gå igenom en operation så är det en passande tidpunkt med tanke på god läkningsförmåga. Magi som berör fruktbarhet och förbättrad hälsa är mycket lämplig vid tilltagande Måne. Chanserna att bli gravid sägs vara som allra störst under denna tidpunkt. Det här är även tidpunkten för all plantering av frön, växter och magiska örter.

 

Fullmåne

Perioden kring fullmåne kan upplevas som mycket besvärlig för många människor då rastlöshet, irritation, mardrömmar och svartsjuka kan störa välbefinnandet. Fullmånen har förmåga att gräva fram de mer otrevliga sidorna hos oss människor, sådana sidor som vi inte tror att vi besitter. Svårigheter att behärska sig är vanligt förekommande, liksom starka drifter - exempelvis sexuella eller hämndlystna. När fullmånen lyser med sin prakt är det en lämplig tid för uppgörelser med sig själv. Och glöm inte bort att vara extra uppmärksam på dina drömmar. Många värdefulla budskap levereras oftast kring fullmåneperioden.

 

Avtagande Måne

Vid avtagande Måne är det rätt tidpunkt för förändringar av olika slag. Bryta upp från en relation, byta jobb eller förändra sin boendesituation. Enligt gammal häxtradition är detta också den bästa perioden för att beskära sina plantor och blommor.

 

Nymåne/Mörker Måne

Bör ses som häxornas viloperiod, då man helt enkelt inte utövar någon form av magi.

 

Januari - Vargmåne

Februari - Snömåne

Mars - Kråkmåne

April - Äggmåne

Maj - Mjölkmåne

Juni - Honungsmåne

Juli - Hömåne

Augusti - Rödmåne

September - Skördemåne

Oktober - Jaktmåne

November - Frostmåne

December - Köldmåne

Copyright © 2003 - 2021 Månstråle Andligutveckling | E-post: info@andligutveckling.net

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.